Oeko-Tex® Standard 100 – Den mänskliga miljöstandarden

Oeko-Tex är en internationellt preciserad miljöstandard, som bygger på ett frivilligt åtagande och som ställer hårda krav på vilka ämnen som får förekomma i plagget. För att få certifikatet måste alla beståndsdelar i ett plagg bli godkända i ett oberoende test.
Många av Jobmans produkter är godkända enligt Oeko-Tex Standard 100. Det innebär att produkten inte innehåller ämnen som vid direkt hudkontakt kan vara skadliga för människan. Naturligtvis har detta en positiv inverkan även på den globala  miljöfrågan.

Testerna för skadliga ämnen omfattar:
•    enligt lag förbjudna ämnen
•    enligt lag reglerade substanser
•    allmänt kända riskabla ämnen (dock ännu inte enligt lag reglerade kemikalier)
•    samt parametrar för förebyggande friskvård

För mer information: www.swerea.se

NWG_Jobman Oeko-tex cert. SE_14_218_valid until 31_01_2021

Jobman Oeko-tex cert. SE 12-141 gäller till 2020-03-31

Confirmation of renewal_20200324.pdf

Jobman Oeko-Tex Certifikat 100_16.HVN.95074 HOHENSTEIN HTTI gäller till 2019-11-30.

Jobman OekoTex certified articles.pdf