Är dina kläder giftiga?

Många tillverkare har fått för sig att plaggen blir bättre av att stoppa i en massa kemikalier. Det kan handla om mögelmedel, färgtillsatser, blekmedel m.m. En del av dessa kemikalier är skadliga, skapar allergier och kan till och med vara cancerframkallande.

Med Jobmans kläder kan du vara säker på att du inte utsätts för kemikalier som kan skada din hälsa. Vi bedriver ett progressivt kemikaliearbete för att reducera och byta ut kemikalier till bättre alternativ. Samtliga leverantörer måste följa de krav som framgår av New Wave Groups kemikalielist. Listan utgår från lagar som EUs kemikalielagstiftning REACH och olika branschrekommendationer.

Många av Jobmans plagg är dessutom Oeko-Tex certifierade, vilket innebär en garanti för att plaggen inte innehåller ämnen som vid hudkontakt kan vara skadliga för bäraren.

OEKO-TEX® Standard 100 – Den mänskliga miljöstandarden

Oeko-Tex är en internationell märkning av textila råvaror och kläder som garanterar att slutprodukten inte innehåller några förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier eller ämnen som misstänks vara hälsoskadliga. Tester utförs endast av aukrtoriserade och oberoende laboratorier. Oeko Tex är en garanti för att produkter stämmer överens med EUs kemikalielagstiftning REACH.

Jobman Oeko-Tex-Certifikat Standard 100_SE 12-41 Swerea IVF_gäller till 2019-03-31.

Jobman Oeko-Tex Certifikat 100_16.HVN.95074 HOHENSTEIN HTTI gäller till 2019-11-30.

Jobman artiklar certifierade enligt OEKO-TEX