CSR och hållbarhet

New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt. Då är det viktigt att använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

New Wave Group använder begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) som samlingsnamn för företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i vår CSR-broschyr. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

 

Klicka för att bläddra eller ladda ner broschyren.