CSR och Hållbarhet

På Jobman lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Självklart hoppas vi att du är nöjd med dina inköpta produkter men också med oss som företag.

Som en del i New Wave Group-koncernen bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete mot en vision om hållbar tillväxt där affärs-lösningar inte bara är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete samt effektivisera transport och logistik.

Du kan läsa mer om hur vi inom NWG arbetar med CSR och hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Innehållet i rapporten speglar de frågor som är mest väsentliga för New Wave Group och som har prioriterats högt av våra intressenter.
https://www.nwg.se/csr/hallbarhetsredovisningar/

 

Några av våra samarbetspartners:

AMFORI BSCI
(BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
amfori.org/content/amfori-bsci

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en ansvarsfull expansion av världens textilbransch, med särskilt fokus på ekologisk bomull.
textileexchange.org

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Ackordet är ett bindande avtal som ska leda till ökad säkerhet inom textilindustrin i Bangladesh. Avtalet innebär bland annat att fabriker ska genomgå el- och byggnads-inspektioner samt träning och utbildning i brandsäkerhet.
bangladeshaccord.org

KEMIKALIEGRUPPEN
Kemikaliegruppen anordnas av Swerea IVF och finns till för att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg för lagkrav och andra aktiviteter på kemikalie-området.
kemikaliegruppen.se

CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Index är ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederierna att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljö-påverkan vid val av speditörer eller rederier.
cleanshippingindex.com