Kvalitet

Jobman ska förknippas med rätt produkt, rätt leverans, rätt återförsäljare, rätt marknadsföring, rätt organisation och rätt leverantör.

Detta innebär för oss att vi identifierar kundernas krav och förväntningar och sätter dessa i relation till våra förutsättningar. Vidare arbetar vi ständigt med utveckling och förbättring av vår verksamhet, produkter, återförsäljare och leverantörer.

Jobman är sedan år 2000 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Certifikatet omfattar:
"Design, produktutveckling, produktionsstyrning, marknadsföring och distribution av arbetskläder."

ISO 9001