Miljöpolicy

Jobman Workwear AB arbetar aktivt och fortlöpande för att minska den miljöpåverkan vi och våra leverantörer ger upphov till, där det är ekonomiskt motiverat.

Vi ser det som en självklarhet att följa tillämplig lagstiftning som miniminivå samt att alla medarbetare på Jobman Workwear AB besitter relevant miljökompetens och är engagerade i vårt miljöarbete.

Jobman Workwear AB är sedan år 2000 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Certifikatet omfattar:

"Design, produktutveckling, produktionsstyrning, marknadsföring och distribution av arbetskläder."

ISO 14001

Är dina kläder giftiga?

Många tillverkare har fått för sig att plaggen blir bättre av att stoppa i en massa kemikalier. Det kan handla om mögelmedel, färgtillsatser, blekmedel m.m. En del av dessa kemikalier är skadliga, skapar allergier och kan till och med vara cancerframkallande.

Med Jobmans kläder kan du vara säker på att du inte utsätts för kemikalier som kan skada din hälsa. Många av Jobmans plagg är nämligen Oeko-Tex certifierade, vilket innebär en garanti för att plaggen inte innehåller ämnen som vid hudkontakt kan vara skadliga för bäraren.

OEKO-TEX® Standard 100 – Den mänskliga miljöstandarden

Många av Jobmans produkter är godkända enligt Oeko-Tex Standard 100 (länkar till hemsida).

Det innebär att produkten inte innehåller ämnen som vid direkt kontakt kan vara skadliga för människan. Naturligtvis har detta en positiv inverkan även på den globala miljöfrågan.

Oeko-Tex är en internationellt preciserad standard. Hela tillverkningsprocessen och alla delar i ett plagg måste uppfylla kraven.

Här kan du se vårt Oeko-Tex-Certifikat Standard 100

Artiklar certifierade enligt OEKO-TEX certifikat SE12-141

Miljön

New Wave Group är medveten om hur nära relaterad affärsverksamheten är med lokala och globala miljöfrågor. För detta ändamål är koncernen aktivt engagerad i ”grön företagsledning”, en insats för att minska miljöhotet genom att tillämpa affärsplaner som införlivar miljöhänsyn. Specifikt utvecklar New Wave Group strategier för transport, miljövänliga kontor, förpackning, användning av kemikalier och ”grön” produktion.