Miljö

Jobman arbetar aktivt och fortlöpande för att minska den miljöpåverkan vi och våra leverantörer ger upphov till.

Vi ser det som en självklarhet att följa tillämplig lagstiftning som miniminivå samt att alla medarbetare på Jobman besitter relevant miljökompetens och är engagerade i vårt miljöarbete.

Jobman är sedan år 2000 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.
Certifikatet omfattar:
"Design, produktutveckling, produktionsstyrning, marknadsföring och distribution av arbetskläder."

ISO 14001

Är dina kläder giftiga?

Många tillverkare har fått för sig att plaggen blir bättre av att stoppa i en massa kemikalier. Det kan handla om mögelmedel, färgtillsatser, blekmedel m.m. En del av dessa kemikalier är skadliga, skapar allergier och kan till och med vara cancerframkallande.

Med Jobmans kläder kan du vara säker på att du inte utsätts för kemikalier som kan skada din hälsa. Vi bedriver ett progressivt kemikaliearbete för att reducera och byta ut kemikalier till bättre alternativ. Samtliga leverantörer måste följa de krav som framgår av New Wave Groups kemikalielist. Listan utgår från lagar som EUs kemikalielagstiftning REACH och olika branschrekommendationer.

Många av Jobmans plagg är dessutom Oeko-Tex certifierade, vilket innebär en garanti för att plaggen inte innehåller ämnen som vid hudkontakt kan vara skadliga för bäraren.

OEKO-TEX® Standard 100 – Den mänskliga miljöstandarden

Oeko-Tex är en internationell märkning av textila råvaror och kläder som garanterar att slutprodukten inte innehåller några förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier eller ämnen som misstänks vara hälsoskadliga. Tester utförs endast av aukrtoriserade och oberoende laboratorier. Oeko Tex är en garanti för att produkter stämmer överens med EUs kemikalielagstiftning REACH.

Här kan du se vårt Oeko-Tex-Certifikat Standard 100_gäller till 2019-03-31.

Artiklar certifierade enligt OEKO-TEX certifikat SE12-141 gäller till 2019-03-31.

 

Andra viktiga aktiviteter

För att värna om vår planet på ett hållbart sätt är varje beslut betydelsefullt, både stora som små. Här följer en översikt över ytterligare några viktiga aktiviteter vi gör:

  • Vi är anslutna till FTI, Förpacknings & Tidnings Insamlingen, som är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Därmed betalar vi en årlig avgift för att även emballage ska tas om hand och återvinnas. Läs mer om FTI här: http://www.ftiab.se/85.html/

  • Sortering och återvinning av avfall från lager och kontor.

  • Strävar efter samlastning med våra systebolag så att containrar alltid är optimalt fyllda under transporten.

  • Kräver att rederierna vi samarbetar med arbetar för bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav.

  • Nollvision på flygtransporter då flyg är det transportslag som genererar mest utsläpp av växthusgaser.

  • Minska tjänsteresandet med hjälp av nya tekniker för att hålla möten.