Om New Wave Group

New Wave Group är en tillväxtkoncern. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profilbranschen samt sport-, gåvo- och inredningssektorn.

Vi har tre rörelsesegment: Företag, med profilkläder, yrkeskläder och gåvor, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning.

Vi är verksamma genom två säljkanaler: profilmarknaden, där försäljningen sker till oberoende profilåterförsäljare, och detaljhandelsmarknaden, där försäljningen sker till konsumenter genom detaljhandelsföretag som arbetar med specialiserade butiker. Genom att vara aktiv på båda dessa marknader uppnår koncernen en bra riskspridning. Vi uppnår även stora samordningsfördelar genom att stora delar av sortimentet kan användas på båda försäljningskanalerna.

New Wave Groups styrka är design, inköp, logistik och marknadsföring av våra varumärken.

Läs mer på  www.nwg.se