Yrkeslandslaget

Jobman sponsrar World Skills Sweden och Yrkeslandslaget.

   

Om WorldSkills Sweden

worldskills.se

WorldSkills mål är att höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkesutbildning inom bl a bygg, industri, teknik, it och service. Det görs genom att förändra bilden av yrkesutbildningar och den framtida arbetsmarknaden. Teknik- och industriyrken är t ex inte längre repetitiva enligt en traditionell bild.

Vilka står bakom WorldSkills Sweden?

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Vad gör WorldSkills Sweden?

Uppdraget WorldSkills Sweden har, att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar, uppnås bl a genom att anordna och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det svenska Yrkeslandslagets deltagande i WorldSkills Competition (världsmästerskap) och EuroSkills, (europamästerskap).

Därför behövs WorldSkills Sweden!

Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken men allt för ofta saknas det intresserade ungdomar eller ungdomar med rätt kompetens att anställa. Att Sverige har välutbildad arbetskraft i tillräcklig mängd är avgörande för arbete och välstånd. För att företag ska vara konkurrenskraftiga, också på en global marknad, behövs bra och rätt kompetens. Sveriges arbetsgivare behöver medarbetare som kan använda ny teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat innehåll. Därför är den långsiktiga kompetensförsörjningen till arbetslivet så viktig. Särskilt angeläget är det att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. En bra yrkesutbildning ger goda förutsättningar för det. Med dessa ingångsvärden bildades WorldSkills Sweden.

Aktuella tävlingar

Nästa Yrkes-EM annordnas i Budapest, 26-28 september 2018, mer information hittar ni på www.euroskills2018.com.
För mer information om WorldSkills Europe, som är den Europeiska medlemsorganisationen som samlar länderna, besök EuroSkills.org