Jobman sponsrar Yrkeslandslaget/World Skills Sweden.

WorldSkills Sweden

WorldSkills Swedens uppdrag är att höja status, kvalitet och
attraktionskraft för svensk yrkesutbildning. Detta uppnås bl. a.
genom att anordna och genomföra yrkestävlingar som Yrkes-SM
samt genom att ansvara för det svenska Yrkeslandslagets
deltagande i WorldSkills Competition (Yrkes-VM) och EuroSkills
(Yrkes-EM).


Det finns ett stort rekryteringsbehov inom flera yrken och
branscher, vilka har sin bas i yrkesutbildningen. Trotts detta
saknas det ofta ungdomar som är intresserade och har rätt
kompetens. För att svenska företag ska vara konkurrenskraftiga,
också på en global marknad är det av yttersta vikt med rätt
kompetens inom företagen.

Sveriges näringsliv behöver medarbetare som kan använda ny
teknik samt producera produkter och tjänster med kvalificerat
innehåll. Därav att den långsiktiga kompetensförsörjningen till
näringslivet är viktig och prioriterad.


WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv,
LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter
medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder,
myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna
viktiga satsning.


Läs mer på worldskills.se

wss_dark_blue.png