Jobman sponsrar Yrkeslandslaget/World Skills Sweden.

WorldSkills Sweden

WorldSkills mål är att höja kvaliteten på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, öka attraktionskraften hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning samt höja statusen för modern yrkes-utbildning inom bl.a. bygg, industri, teknik, it och service. Det görs genom att förändra bilden av yrkesutbildningar och den framtida arbetsmarknaden. Teknik- och industriyrken är t.ex. inte längre repetitiva enligt en traditionell bild.

WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Uppdraget WorldSkills Sweden har, att höja statusen, kvaliteten och attraktionskraften för svenska yrkesutbildningar. Detta uppnås bl. a. genom att anordna och driva yrkestävlingar som Yrkes-SM samt ansvara för det svenska Yrkeslandslagets deltagande i WorldSkills Competition (världsmästerskap) och EuroSkills (europamästerskap).

Läs mer på worldskills.se