Användarvillkor

Materialet i pressrummet får fritt användas, publiceras och kopieras i redaktionella sammanhang.

Däremot skall alltid källan, Jobman på Internet, anges av upphovsrättsliga skäl. Bilderna får aldrig manipuleras eller redigeras.